Prima pagină > Media > Valentin Jucan, membru CNA, ar vrea ca populatia sa ajute financiar principalele posturi TV private

Valentin Jucan, membru CNA, ar vrea ca populatia sa ajute financiar principalele posturi TV private

Valentin JucanUn membru CNA, Valentin Jucan, s-a intors ‘luminat’ dupa sarbatoarea Sfintelor Pasti. Pentru a ajuta principalele posturi TV private, care au dificultati financiare, acesta propune infiintarea prin Ordonanta de Urgenta, a unui Fond audiovizual la care furniorii de servicii TV sa contribuie anual cu 5% din veniturile totale. In caz contrar: amenzi intre 50.000 lei si 100.000 lei. Jucan sustine ca masura este necesara avand in vedere scaderea drastica a sumelor obținute de către principalele posturi de televiziuni, din difuzarea de publicitate, precum şi faptul că furnizorii de servicii de retransmisie obțin venituri importante prin retransmisia gratuită a programelor televiziunilor private ce s-au declarat libere la retransmisie. Ce ar insemna asta? Ca indirect, noi toti cei care folosim servicii TV, telefonie si internet vom tine in viata posturile TV.

In caz ca a uitat, ii amintesc domnului Jucan ca cel mai important post TV privat, Pro TV, a ales sa iasa din lista must carry tocmai pentru ca operatorii de cablu care doresc sa-l retransmita sa plateasca pentru asta. Nu vad ce le-ar opri si pe celelalte posturi private, daca au intr-adevar un continut TV de calitate, sa faca aceeasi miscare. De ce sa impunem prin lege o noua taxa, pe care indirect sa o platim tot noi?

Nu mai zic ca adoptand asemenea aberatie legala s-ar produce o grava discriminare in piata media. De ce nu ar cere si publicitatiile online ca furnizorii de internet sa le ajute financiar?

Incerc sa nu fiu prea aspru cu oficialul CNA si ma gandesc ca omul a vrut sa faca o fapta crestina, in spiritul sarbatorilor pascale. Initial Valentin Jucan s-a gandit sa doneze anual 5% din veniturile sale totale (peste 12.000 euro), dar a avut un moment de ratacire spirituala si a redactat altceva in proiectul de Ordonanta de Urgenta trimis astazi catre Presedintie si Guvern.

Redau mai jos integral Scrisoarea deschisa si Proiectul de Ordonanta de Urgenta transmise catre Presedintele si Premierul Romaniei de catre membrul CNA:

SCRISOARE DESCHISĂ

Domnului Klaus Werner IOHANNIS, Președintele României

Domnului Victor PONTA, Prim-ministru

București, 14 Aprilie 2015

Stimați domni,

Am convingerea că aveți toate datele referitoare la situația financiară în care se află majoritatea televiziunilor importante din România, fie ele generaliste sau axate pe știri și dezbateri.
Din punct de vedere legislativ sau a politicilor fiscale, dezvoltarea audiovizualului din România nu a beneficiat niciodată de sprijinul necesar din partea Executivului sau a Legislativului. Această lipsă de viziune și de reacție la aglomerarea spațiului în care televiziunile își desfășoară activitatea ne poziționează acum în situația de a constata incapacitatea acestora de a mai funcționa în spiritul a ceea ce înseamnă presă independentă. Piața de publicitate suferă transformări majore, o parte importantă fiind transferată în mediul on-line. Veniturile televiziunilor sunt tot mai mici iar goana după rating/venituri creează programe care exhibă lipsa de moralitate și decență. Informarea corectă a publicului este, de prea mult timp, o normă aplicată în funcție de disponibilitatea „sursei” de finanțare a postului de televiziune.
Insolvența și falimentul unor televiziuni importante nu pot fi abordate precum ieșirea de pe piață a unor firme nesemnificative.
Consider că, deja, timpul se scurge în defavoarea posturilor de televiziune, existând riscul să ajungem în situația unui colaps audiovizual, încununat și de un faliment al postului public de televiziune – TVR.
În aceste condiții, proiectele majore ale României și dezbaterile publice necesare pentru consolidarea conștiinței colective în legătură cu reformarea statului vor fi fundamental afectate.
În calitate de garant al interesului public, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, vă propun un prim pas în sprijinul televiziunilor din România, înainte ca acestea să dispară sau să își piardă definitiv încrederea publicului. Proiectul de Ordonanță de urgență pe care îl supun atenției domniilor voastre reprezintă sprijinul așteptat de televiziuni.
Pentru alinierea României la normele Uniunii Europene, în sprijinul programului de trecere a televiziunilor la digitalizare, Guvernul va adopta o Ordonanță în care textul pe care vi-l propun poate fi inclus.

Dumneavoastră, domnule Prim-ministru, puteți face primul pas spre salvarea televiziunilor.

Cu siguranță acestea vor reveni la normalitate, decență, respect pentru public, iar taxele și impozitele pe care acestea le datorează statului vor putea fi achitate.

Valentin-Alexandru JUCAN

MEMBRU ÎN
CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
PROIECT

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin. 4 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta Ordonanța de urgenţă.

Art. I
Legea audiovizualului nr. 5004/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 17, alineatul (4), se introduc două noi alineate (41) şi (42), cu următorul conținut:
(41)
Consiliul va urmări şi va asigura încasarea resurselor financiare din care se constituie Fondul audiovizual, precum şi distribuirea acestora către posturile de televiziune, potrivit dispozițiilor art. 216 din prezenta lege.
(42)
Consiliul este autorizat să stabilească, prin decizie, procedura de încasare a resurselor financiare ale Fondului audiovizual şi de distribuire a acestora către beneficiari.
2. După articolul 20, se introduc trei noi articole, cu următorul conținut:
Art. 211
Pentru asigurarea libertăţii de informare, a diversității de opinie şi a pluralismului în domeniul serviciilor de televiziune, precum şi pentru susținerea programelor de educativ-culturale, se instituie Fondul audiovizual.
Art. 212
(1) Fondul audiovizual se constituie prin colectarea, anuala, a unei contribuții de 5% din veniturile realizate de distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice, precum şi din taxele percepute de Consiliu pentru eliberarea licențelor audiovizuale, prelungirea valabilității licențelor audiovizuale şi eliberarea avizelor de retransmisie.
(2) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. 1 se stabilește prin Hotărâre de Guvern la propunerea Consiliului; taxele pot fi reactualizate anual.
Art. 213
(1) Distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice sunt obligați să transmită, până la data de 31 mai a anului curent, pentru perioada cuprinsă  între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului precedent, datele oficiale privind veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune furnizate utilizatorilor finali.

(2) Pe baza datelor transmise potrivit dispozițiilor alineatului 1, distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice vor depune la Consiliul Naţional al Audiovizualului, într-un cont special deschis la trezoreria Municipiului București, până la data de 30 iunie, contribuția de 5% din veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune către utilizatorii finali.

Art. 214
(1) Sumele datorate pentru contribuția prevăzută de dispozițiile art. 212  alin. 1 reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil.
(2) Contribuțiile prevăzute la alin. 1 se aplică asupra totalului veniturilor realizate din care s-a dedus taxa pe valoarea adăugata aferentă.

Art. 215
(1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor ce constituie contribuția la Fondul audiovizual,  de către distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice, Consiliul va percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile legale privind regimul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
(2) Pentru urmărirea şi realizarea încasării contribuțiilor datorare Fondului audiovizual, Consiliul este autorizat să aplice procedurile de executare silită, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
(3) Dobânzile şi penalitățile de întârziere, încasate în conformitate cu dispozițiile alin. 1, constituie surse la Fondul audiovizual şi se utilizează potrivit prevederilor art. 216.
Art. 216
Sumele colectate în Fondul audiovizual vor fi virate, în mod egal, prin decizie a Consiliului, în contul şi în beneficiul posturilor private de televiziune care furnizează servicii de programe cu caracter generalist, ori de știri, informații şi dezbaterii, declarate libere la retransmisie, fără condiţionări tehnice sau financiare şi care se bucură de un interes public semnificativ, fiind situate pe primele 10 poziții ocupate în lista must carry, stabilita potrivit dispozițiilor art. 82 din prezenta lege, de către televiziunile cu caracter generalist, ori de cele de ştiri şi dezbaterii.
3. După articolul 91, se introduce un nou articol, 911 cu următorul conținut:
Art. 911
Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă între 50.000 lei şi 100.000 lei nerespectarea de către furnizorii de servicii de retransmisie a programelor de televiziune a obligațiilor ce le revin potrivit dispozițiilor art. 213.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Potrivit articolului 31 alineatul 2 din Constituția României, autorităţile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
În același timp, alineatul 4 al aceluiași articol, precum şi Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, obligă mijloacele de informare în masă, publice şi private, să asigure informarea corectă a opiniei publice.
Pe de altă parte, pentru garantarea şi exercitarea efectivă a libertăţii de exprimare, ca drept fundamental şi caracteristică esențială a existenţei şi funţionării democratice a societăţii românești, posturile private de televiziune au un rol important. Spre deosebire, însa, de serviciile publice de televiziune, a căror funcționare este asigurată prin colectarea, potrivit legii, a taxei Radio – TV, precum şi prin alocații financiare asigurate de la bugetul de stat,  posturile de televiziune cu capital privat îşi asigură sursele de finanțare din difuzarea, în limitele legale, a comunicărilor comerciale audiovizuale, îndeosebi a publicitatii.
În ultimii ani, pe fondul crizei economice, piața de publicitate a cunoscut scăderi considerabile şi, în același timp, numărul radiodifuzărilor a crescut semnificativ, ceea ce a generat diminuarea drastică a sumelor obținute din difuzarea publicităţii de către radiodifuzorii privați, cu consecințe ce pot genera intrarea în insolvenţă sau chiar lichidarea activității societăţilor comerciale titulare de licențe audiovizuale.
La nivel european, precum şi în România, posturile private de televiziune au un rol public major pentru democrație – în special prin asigurarea libertăţii de informare, a diversității de opinie şi a pluralismului, precum şi pentru educație, cultură şi divertisment.
Programele furnizate de posturile private de televiziune ajung la cunoștința şi în atenția publicului îndeosebi prin retransmisia programelor audiovizuale de către furnizorii de asemenea servicii, prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, inclusiv a celor care utilizează exclusiv spectrul radio. Potrivit datelor statistice furnizate de Autoritatea Naționala pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM), numărul abonaților la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale este de peste 6 milioane de gospodarii,  numărul abonaților fiind în creștere, îndeosebi  la serviciile furnizate prin intermediul rețelelor de cablu şi la rețelele satelit de tip DTH (direct to home). Rata de acoperire, la nivelul gospodăriilor populației, prin rețelele de servicii de retransmisie a programelor de televiziune este de peste 85%.
Corelativ cu dezvoltarea rețelelor de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, cele mai importante dintre posturile private de televiziune, cu caracter generalist ori cu specific de ştiri, informații şi dezbateri, s-au declarat, în conformitate cu dispozițiile Legii audiovizualului şi ale Directivei europene privind „serviciul universal”, libere la retransmisie, fără condiționări tehnice sau financiare, ceea ce dă posibilitatea operatorilor economici care asigură serviciile de retransmisie să preia şi să retransmită către cetățeni, în mod gratuit, conținutul programelor difuzate de televiziunile private incluse,  potrivit legii, în lista „must carry”.

Având in vedere scăderea drastică a sumelor obținute de către principalele posturi de televiziuni, din difuzarea de publicitate, precum şi faptul că furnizorii de servicii de retransmisie obțin venituri importante prin retransmisia gratuită a programelor televiziunilor private ce s-au declarat libere la retransmisie, prin prevederile prezentei Ordonanţe de urgenţă, care completează dispozițiile Legii audiovizualului, se instituie Fondul audiovizual prin intermediul căruia să se asigure un sprijin financiar pentru acele televiziuni cu capital privat care se bucură, în rândul telespectatorilor de interes şi audienţă importante.
Resursele ce vor constitui Fondul audiovizual sunt constituite dintr-o contribuție anuală de 5% din veniturile realizate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care retransmit servicii de programe de televiziune prin intermediul acestor retele, precum şi din instituirea unor taxe ce urmează a fi percepute de Consiliul National al Audiovizualului pentru eliberarea licențelor audiovizuale, prelungirea valabilității licențelor audiovizuale şi eliberarea licențelor de retransmisie.
În legătură cu instituirea taxelor percepute de Consiliul Naţional al Audiovizualului (C.N.A.) este important de precizat faptul că, în cele mai multe dintre tările membre ale Uniunii Europene, autorităţile din domeniul audiovizualului percep taxe pentru eliberarea licenţelor audiovizuale, prelungirea valabilităţii acestora, ori pentru eliberarea licenţelor de retransmisie. Instituirea acestor taxe nu este în contradictie cu prevederile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului european şi a Consiliului (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale). Cuantumul acestor taxe urmeaza sa fie stabilit prin Hotarare de Guvern, la propunerea CNA.
Totodată, instituirea contribuţiei de 5% în sarcina furnizorilor de servicii de retransmisie a programelor de televiziune este însoţită de două prevederi stimulative potrivit cărora :
– sumele datorare pentru contribuţie reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil;
– contribuţia se aplică asupra totalului veniturilor realizate din care s-a dedus taxa pe valoarea adaugată, aferentă.
Ținând cont de prevederile articolelor 107-109 din Tratatul privind Uniunea Europeana şi Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (Secțiunea 2- Ajutoarele de stat), instituirea Fondului audiovizual este compatibila cu piața internă a Uniunii, deoarece:
–   potrivit Directivei 2010/13/UE a Parlamentului european şi a Consiliului (din 10 martie 20101), privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) „serviciile mass-media audiovizuale sunt, în egală măsură, servicii culturale şi servicii economice”, iar importanţa lor pentru societățile democratice este în creștere, în special prin asigurarea libertăţii de informare a diversității de opinie şi a pluralismului, precum şi pentru educație şi cultură;
– articolul 107 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana prevede faptul că, pot fi considerate „compatibile cu piața interna” „ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune, într-o măsură care contravine interesului comun”.

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: